Social Return Verplichting: Het creëren van maatschappelijke impact

In de huidige samenleving is er steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden aangemoedigd om niet alleen winst te maken, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een manier waarop bedrijven dit kunnen doen, is door invulling te geven aan de social return verplichting.

Wat houdt de social return verplichting precies in? Het gaat hierbij om het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen of jongeren zonder startkwalificatie. Door deze groep mensen werkervaring of opleidingsmogelijkheden te bieden, dragen bedrijven bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en vergroten ze hun kansen op duurzame arbeidsparticipatie.

De social return verplichting kan worden opgelegd door overheidsinstanties bij aanbestedingen en grote projecten. Dit betekent dat bedrijven die meedingen naar dergelijke opdrachten ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor het creëren van sociale impact. De exacte invulling van de verplichting kan verschillen per gemeente of opdrachtgever, maar over het algemeen gaat het om het realiseren van werkplekken of leertrajecten voor kwetsbare groepen.

Waarom is de social return verplichting belangrijk? Ten eerste draagt het bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. Het biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen en zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast zorgt het voor kostenbesparingen op lange termijn, omdat het aantal uitkeringen kan verminderen en er minder beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen.

Voor bedrijven biedt de social return verplichting ook voordelen. Het vervullen van deze verplichting kan bijdragen aan een positief imago en reputatie van het bedrijf. Het laat zien dat zij zich actief inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de samenleving. Dit kan niet alleen leiden tot meer klantenloyaliteit, maar ook tot het aantrekken van talentvolle medewerkers die zich willen inzetten voor een bedrijf dat maatschappelijk betrokken is.

Om invulling te geven aan de social return verplichting is samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties essentieel. Door gezamenlijk programma’s en projecten op te zetten kunnen kansen worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is het belangrijk dat er aandacht is voor individuele begeleiding en ondersteuning, zodat deze groep mensen daadwerkelijk stappen kan zetten richting duurzame arbeidsparticipatie.

Al met al biedt de social return verplichting kansen voor zowel bedrijven als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een instrument dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving en maatschappelijke impact creëert. Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we bouwen aan een betere toekomst waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en mee te doen.

Maak een verschil met de social return verplichting!